Sprawdzanie poprawności numerów kont bankowych

Witamy w serwisie konto.uwaga.info pozwalającym na sprawdzenie poprawności numerów kont bankowych.
Oprócz sprawdzenia poprawności numeru konta serwis podaje również podstawowe informacje na temat banku obsługującego dany rachunek.
Dla każdego rozpoznanego rachunku podane zostaną następujące informacje:
- numer rozliczeniowy banku
- nazwa banku
- adres banku (ulica, miasto, kod pocztowy)
- telefon
- strona www
- adres banku (ulica, miasto, kod pocztowy)
- kod BIC (nadawany przez organizację SWIFT, służący do identyfikacji banku oraz jego oddziału przy transakcjach międzynarodowych)
- kod BIC SEPA (kod używany do identyfikacji banku oraz jego oddziału przy transakcjach międzynarodowych w walucie EURO)

Instrukcja

Aby sprawdzić poprawność numeru konta bankowego oraz uzyskać podstawowe informacje o banku obsługującym dane konto należy:
- wprowadzić numer konta w pole Numer konta bankowego podając wszystkie części numeru konta tj. sumę kontrolną (2 cyfry), numer rozliczeniowy (8 cyfr) i numer rachunku (16 cyfr)
- nacisnąć przycisk Sprawdź numer konta
Możliwe jest również wklejenie całego numeru konta bezpośrednio ze schowka.

Informacje dodatkowe

- aby uzyskać informacje jedynie o banku obsługującym dane konto należy wypełnić jedynie pole Numer rozliczeniowy. Uzupełnianie pól Suma kontrolna oraz Numer rachunku nie jest wymagane.
- część banków nie przypisuje oddzielnych numerów rozliczeniowych dla swoich oddziałów. W takim przypadku numer rozliczeniowy zostanie przypisany do centrali danego banku nie zaś do konkretnego oddziału.
- baza danych, na której oparty jest ten serwis została udostępniona przez Narodowy Bank Polski.